» It-sensors login » Kundapplikationer » Mitecs analysprogram
     
 
» Kalibrering
   » Teknisk information
» Programvara
» Bruksanvisningar
» Datablad
 

Du är här: Kundsupport / Kalibrering

Kalibrering

Mätinstrument och givare kräver regelbunden tillsyn för att fungera som avsett. En viktig del i detta är kalibrering vilken bör utföras med ett regelbundet intervall, minst en gång per år.

Mitec utför kalibrering av utrustning för mätning av temperatur, fukt, koldioxid till en fast kostnad. Vid kalibreringen jämförs mätobjektet med normaler vilka är spårbara till internationella referensnormaler. Värden och avvikelser för varje kalibreringspunkt noteras i kalibreringsprotokoll vilka sänds till uppdragsgivaren. Vi noterar tidpunkt för kalibreringen och sänder en påminnelse när det är dags för nästa kalibrering.

Kontroll och provning utförs enligt 9001 4.10 - 4.16. enligt vårt kvalitetssystem EN ISO 9001. Mitecs laboratorium är ej ackrediterat.

Temperatur

Kalibrering i torrblockskalibrator inom -10 °C till +120 °C med jämförelse mot referensnormal.

Fukt

Kalibrering i saltlösningar nominellt 11 % RH och 75 % RH.

Koldioxid (CO2)

Kalibrering mot referensgaser, 0 ppm och 1800 ppm.

Växelspänning

Valfria punkter 0 till 500 V.

Likspänning

Valfria punkter 0 till 50 V.

Likström

Valfria punkter 0 till 20 mA.

Resistans

1000 ohm, 10 000 ohm och 100 000 ohm.

Kalibrering av ström, spänning och resistans utförs med referensnormal Fluke 5101 kalibrator.Andra punkter kalibreras på begäran.
   
     
 
 

Mitec Instrument, Box 25, 661 21 Säffle
Besök. och leveransadress: Hantverkaregatan 4,
661 30 Säffle
Telefon: 0533 689370, E-post: info@mitec.se