» GSM/Fjärrmätning
   » SatelLite60-K
   » SatelLite60-P1
   » SatelLite60-P2
   » SatelLite60-S
   » SatelLite60-SS
   » SatelLite60-PS/S
   » Universal RMS
      » Industrimätstation
      » Portabel mätstation
   » Tekniska data
   » Tillbehör
» Industriell Automation
» Dataloggrar
» Mätgivare
» Analys
 

Du дr hдr: Produkter/Tjänster / GSM/Fjärrmätning / Universal RMS

RMS 40 - mätstation med valfri kommunikation

  • För termoelement, Pt100, strömtänger, pulser, spänning ström
  • När du behöver flexibla eller portabla lösningar som kan  förändras under drift
  • När du behöver display och tryckknappar för lokal avläsning
  • När du behöver telemodem, korthållsmodem, lokal radio eller GSM-modem
Mitec RMS40 är en familj bestående av universella mätstationer med kraftfulla prestanda. De är utvecklade för att användas i applikationer där man prioriterar flexibilitet, enkelt handhavande och robusthet.

RMS40-familjen inkluderar såväl fast installerade som portabla batteridrivna mätstationer. RMS40 har inbyggt GSM-modem, men finns också i versioner med industriella telefonmodem eller radiokommunikation. Nyckelfärdiga mätstationer, kompletta med givare, kan levereras vid behov.

Med Mitecs SmartCable™-koncept kan givare för tryck, temperatur, nivå, flöde, energi och mycket mer anslutas utan omvandlare eller "svarta lådor". Mätgivare läggs till enkelt och identifieras automatiskt.
Mätstationerna registrerar kontinuerligt mätdata från anslutna givare och levererar kvalitetssäkrade tidsserier. 1 till 128 mätgivare kan anslutas till varje mätstation. RMS40 kan användas självständigt eller som en del i ett geografiskt spritt mätsystem.
Vår unika kunskap om strömsnål mätteknik gör att vi kan leverera obemannade mätstationer med batteridrift och GSM-kommunikation.
Mitecs mätstationer baseras på 20 års erfarenhet av mätteknik och kommunikation.

Kommunikation och presentation

Mätdata kan hanteras på två sätt; via it-sensors.com - Mitecs mättjänst på Internet där vi ta hand om mätningen åt dig (läs mer i länken till höger), eller genom att själv driva en mätserver med mjukvaran Mitec Monitor.
Med Mitec Monitor kan du driva din egen mätserver med allt från en till tusen olika mätstationer. Programmet samlar automatiskt in mätdata från mätstationerna med ett förinställt intervall, och kan skicka trendalarm via SMS och e-post. Monitor har avancerade analysverktyg och kan publicera mätdata och statistik på din webbplats automatiskt.

Alla mätgivare och signaler kan anslutas

En unik egenskap hos RMS40 är dess flexibilitet och möjligheter att ansluta yttre signaler och mätgivare av varierande art.
Signalingångarna är helt universella vilket innebär att samtliga åtta mätkanaler kan användas till praktiskt taget vilken signal som helst.
I vilken kombination som helst.
Grundtyper är analoga signaler från mätgivare och instrument, pulser från t.ex. flödes- och energimätare, statussignaler (on/off) samt tid- mätning.

Mitec SmartCable™

Mitec SmartCable används för att ansluta signaler och givare till RMS40. SmartCable instruerar RMS40 att skalera insignalen och behandla informationen med dess riktiga storhet och enhet på valfritt språk. Inga yttre "omvandlingsboxar" behövs och man behöver inte komma ihåg olika skalfaktorer. Anslut sladden till en ingång och installationen är klar!
Ca. 700 olika givare, signaler och instrument kan anslutas idag, och sortimentet växer hela tiden.

Mätningar med RMS40

Mätgivare för nedanstående storheter kan anslutas direkt till RMS40.

Brygg-givare O2
Buller Oximeter
CH pH
CO2 Pulser
Daggpunkt Pyranometer
Dammkonc. Regnmätare
Drifttid Resistans
Effekt Rotorposition
Effektfaktor Spänning AC / DC
Elektriska fält Status
Elmätare Ström AC / DC
Flöde Strömtång
Frekvens Temperatur
Fukt Temperatur Pt100
H2S Temperatur Pt1000
Hastighet Temperatur Termi.
Hg Termoelement J
Konduktivitet Termoelement K
Kraft Termoelement T
Ljus Termoelement N
Läge Termoelement S
Magnetisk flödestäthet UV-ljus
Massa Varvtal
NH3 Vinkel
NO2 Volym

Universal RMS-broschyr (PDF, 249 Kb)
 
 

RMS40 fast installerad mätstation.
RMS40 fast installerad mätstation.


RMS40M mobil mätstation.
RMS40M mobil mätstation.
 
     
 
 
Mitec Instrument AB
Örngatan 6
654 65 Karlstad
Besök/leverans: Hantverkaregatan 4, 661 30 Säffle
Besök/leverans: Välsviksleden 208, 656 39 Karlstad
Telefon: 070-624 08 80
E-post: info@mitec.se