» It-sensors login » Customer applications » Mitecs analysis software
     
 
» Software
   » Version list
» User manuals
» Data sheets
 

You are here : Support / Software / Version list

Version list

(Available in swedish only)

Programversion: 2.37
Datum: 2009-02-17
Program: Alla

• Förändringar i hantering av tidformat i diagram, justering av kommunikationsprotokoll e-log (Sat60 och Sat20) (Alla program)
• Möjlighet att namnge 4 olika modemprofiler (Winlog, Monitor)


Programversion: 2.35
Datum: 2007-10-22

• Stöd för senaste utgåvan (version 28) av SatelLite60

• Stöd för ny loggertyp i Sat60-familjen. Typ 2110 har +-2,5 ingångar.

• Stöd för nya loggerfamiljen Sat20. Sat20-Th mäter fukt och temp och Sat20-T mäter temp.

• Stöd för version 2 av Siemens quad band GPRS-modem TC75/65/63.

• Ändring av kommunikationsprotokoll till datalogger AT40g för anpassning till TCP/IP-trafik via gränssnittsomvandlare.

• Ny metod för automatisk radering av loggfil för att förhindra onödigt stora filer.

• Stöd för skrivare som använder stort konfigurationsminne. Utökat till maximalt 32 kbyte.

• Tillfälligt fel som upträdde vid automatgenerering av diagram rättat.

• Fel rättat i dialogruta för insamling av data från datalogger Mitec AT30 (fel i V2.31 till 2.34).

• Ny metod för automatisk val och lagring av data i rätt objekt när ”setup” används. Endast vid direktkommunikation.

• Utökad information i ”status” under ”setup” visar information om GSM-modem och SIM-kort.

• Nya funktioner för styrning av utsignal i Sat20.

 


Alla program

Alla program


Alla program


WL, Mon


WL, Mon


WL, Mon


Alla program


WL, Mon


WL, Mon


WL, Mon


WL, Mon


Alla programVersion: 2.34
Datum: 2007-03-30
Program: Monitor

- Stöd för Sat60 typ 2106 (Sat60 RH)
- Statistikfunktioner i loggfil hanterar larmhändelser
- Ny funktion för fjärr start/stopp av loggning I Sat60 (Sat60 V26 eller senare krävs).
- Ny funktion för fjärrstyrning av mätserver med “remote command”.
- Automatisk insamling kan stängas av I varje grupp
- Stöd för TCP/IP – serieports covertrar.

Version: 2.34
Datum: 2007-03-30
Program: WinLog

- Stöd för Sat60 typ 2106 (Sat60 RH)
- Ny funktion för fjärr start/stopp av loggning I Sat60 (Sat60 V26 eller senare krävs).
- Stöd för TCP/IP – serieports covertrar.

Version: 2.34
Datum: 2007-03-30
Program: WinSat

- Stöd för Sat60 typ 2106 (Sat60 RH)
- Ny funktion för fjärr start/stopp av loggning I Sat60 (Sat60 V26 eller senare krävs).
- Stöd för TCP/IP – serieports covertrar.

Version: 2.33
Datum: 2007-01-10
Program: Monitor

- Stöd för för kaskadkoppling av Sat60, flera Sat60 kan använda samma GSM/GPRS modem och expanderas till ett multikanal system.
- Externt standardmodem kan anslutas till Sat60 COM-port och användas istället för GSM/GPRS-modemet.
- Sat60 kan sända SMS innehållande e-postadresser och SMS kan omvandlas till e-post (tjänsten måste stödjas av teleoperatören)
- Multipla larm kan sändas från Sat60 utan mellanliggande kvittens från mottagaren. (Kräver Sat60 V24).
- Borttagning av mätserier under “Givare” i “Mätsystem / Konfiguration” behöver inte ske i tidsordning (alla inte bara sista serien kan tas bort).
- Förbättrad loggrapport med indikering av kommunikationsfel.
- Maximalt antal mätserier kan nu vara 61 000 per mätgivare.
- Fel vid export av diagram till BMP-fil rättat. Färger kunde försvinna.

Version: 2.33
Datum: 2007-01-10
Program: WinLog

- Stöd för för kaskadkoppling av Sat60, flera Sat60 kan använda samma GSM/GPRS modem och expanderas till ett multikanal system.
- Externt standardmodem kan anslutas till Sat60 COM-port och användas istället för GSM/GPRS-modemet.
- Sat60 kan sända SMS innehållande e-postadresser och SMS kan omvandlas till e-post (tjänsten måste stödjas av teleoperatören)
- Stöd för inställning så att multipla larm kan sändas från Sat60 utan mellanliggande kvittens från mottagaren. (Kräver Sat60 V24).
- Borttagning av mätserier under “Givare” i “Mätsystem / Konfiguration” behöver inte ske i tidsordning (alla inte bara sista serien kan tas bort).
- Förbättrad loggrapport med indikering av kommunikationsfel.
- Maximalt antal mätserier kan nu vara 61 000 per mätgivare.
- Fel vid export av diagram till BMP-fil rättat. Färger kunde försvinna.

Version: 2.33
Datum: 2007-01-10
Program: WinSat

- Stöd för för kaskadkoppling av Sat60, flera Sat60 kan använda samma COM-port och expanderas till ett multikanal system.

Version: 2.31
Datum: 2006-09-20
Program: Monitor

- Stöd för SatelLite60 V22 med registreringsintervall upp till 1000 registreringar/sek
- Nytt dataformat för automatisk export av klimatdata till SMHI (ADAC)
- Förbättrad deriveringsfunktion för beräkning av trender. Används för att larma vid t.ex. höga förbrukningar eller nivåer.

Version: 2.31
Datum: 2006-09-20
Program: WinLog
- Stöd för SatelLite60 V22 med registreringsintervall upp till 1000 registreringar/sek
- Nytt dataformat för automatisk export av klimatdata till SMHI (ADAC)
- Förbättrad deriveringsfunktion för beräkning av trender. Används för att larma vid t.ex. höga förbrukningar eller nivåer.

Version: 2.31
Datum: 2006-09-20
Program: WinSat
- Stöd för SatelLite60 V22 med registreringsintervall upp till 1000 registreringar/sek

Version: 2.30
Datum: 2006-05-08
Program: Monitor

- Stöd för datainsamling med TCP/IP via lokalt nätverk och Internet.
- Stöd för inställning av GPRS-parametrar i Sat60B.
- Effektivare kommunikationsprotokoll.
- Stöd för olika tidszoner.
- Statistikrapportering med kommunikationstid och datamängder.

Version: 2.30
Datum: 2006-05-08
Program: WinLog
- Stöd för datainsamling med TCP/IP via lokalt nätverk och Internet.
- Stöd för inställning av GPRS-parametrar i Sat60B.
- Effektivare kommunikationsprotokoll.
- Stöd för olika tidszoner

Version: 2.30
Datum: 2006-05-08
Program: WinSat
- Stöd för Sat60B
- Effektivare kommunikationsprotokoll.

Version: 2.21
Datum: 2005-04-12
Program: Monitor

 • Stöd för SAT60 med Mitecs nya strömsnåla GSM-modem, MG60. (Sat60 V012)
 • Fel vid "klicka och dra" med tidsaxeln i diagram rättat.
 • Kryssrutan  "Spara ändringar vid stängning" bortagen, ändringar sparas alltid.
 • Kryssrutan "Autoinsamling" är nu aktiverad när programmet startas först gången.
 • Frågan om rätt datum och tid vid start av programmet är borttagen.
 • Förbättring och utökning av meddelande i loggfilen.

  Version: 2.21
  Datum: 2005-04-12
  Program: WinLog
 • Stöd för SAT60 med Mitecs nya strömsnåla GSM-modem, MG60. (Sat60 V012)
 • Fel vid "klicka och dra" med tidsaxeln i diagram rättat.
 • Kryssrutan  "Spara ändringar vid stängning" bortagen, ändringar sparas alltid.
 • Frågan om rätt datum och tid vid start av programmet är borttagen.
 • Förbättring och utökning av meddelande i loggfilen.

  Version: 2.21
  Datum: 2005-04-12
  Program: WinSat
 • Fel vid "klicka och dra" med tidsaxeln i diagram rättat.
 • Kryssrutan  "Spara ändringar vid stängning" bortagen, ändringar sparas alltid.
 • Frågan om rätt datum och tid vid start av programmet är borttagen.

  Version: 2.12
  Datum: 2004-12-08
  Program: Monitor
 • Förbättrad kommunikation med äldre AT40 som har tidiga kommunikationsprotokoll.

  Version: 2.12
  Datum: 2004-12-08
  Program: WinLog
 • Förbättrad kommunikation med äldre AT40 som har tidiga kommunikationsprotokoll.

  Version: 2.11
  Datum: 2004-09-02
  Program: Monitor
 • Kortad tid för fjärrinställning av SatelLite60, endast ändrade parametrar programmeras om.

  Version: 2.11
  Datum: 2004-09-02
  Program: WinLog
 • Fel vid setup av loggertyp eLog rättat. Serienummer på logger beöver inte längre anges vid insamling av mätdata. Ökad storlek på skollist för kommunikationsport.

  Version: 2.10
  Datum: 2004-05-19
  Program: Monitor
 • Korrigering av fel vid beräkning av nästa uppringningstid vid automatinsamling.
 • Mindre förbrukning av minne när diagram öppnas gör att fler samtidiga diagram kan hanteras.
 • Fel (introducerat i V2.04) vid automatisk export av mätdata korrigerat.
 • Ny minneshantering vid automatisk insamling tömmer cacheminnet oftare och minskar risken för dataförlust vid datorhaveri.
 • Förbättring av rutiner för modemuppkoppling och modemsvar.

  Version: 2.10
  Datum: 2004-05-19
  Program: WinLog
 • Kompletta funktioner för uppringning och insamling av mätdata med GSM och telefonmodem (ej automatuppringning och on-line endast manuellt initierad insamling).
 • Mindre förbrukning av minne när diagram öppnas gör att fler samtidiga diagram kan hanteras.

  Version: 2.04
  Datum: 2004-02-17
  Program: Monitor
 • Förbättringar av installationsprogrammet bl.a. med ikon på skrivbordet.
 • 4 olika modem kan fördefinieras och varje modem kan ha unika inställningar. Utökat antal parametrar för anpassning till andra modemtyper t.ex. virtuella modem som ringer via Internet.
 • Förbättrad hantering av omförsök vid misslyckad insamling av mätdata genom effektivare kö.
 • Utökat antal felmeddelanden i loggrapport.
 • Ny hantering av realtidsklocka förbygger fel vid dygnsomslag orsakat av bugg i Windows. Noggrannheten på klockan utökad genom att ersätta WIndowsfunktioner med intern programkod.
 • Ny metod för inställning av tider för automatisk insamling medger olika insamlingsintervall på olika tider av dygnet (för anpassning av trafik till lågtaxetid).
 • Nya funktioner för V7 av Mitec SatelLite60 GSM-mätstation med förlängda tider för förmatning av mätgivare.
 • Nya valfunktioner (Min,max, låg, hög) under "Mätsystem, Konfiguration" av givare för hantering av mätvärden som ligger utanför mätområdet och för "under/overflow"-larm från mätstation och loggrar.
 • Fel (uppträdde endast vid vissa kombinationer av grafer) vid visning av momentanvärde vid markörsposition åtgärdat. Markören visar värdet av närmaste mätpunkt före markören (ej efter vilket det var i V2.02 - 2.03).
 • Maximalt antal staplar i stapeldiagram utökat från 1000 till 10 000 per diagram, värdet "upplösning" används även vid staplar.
   
  Version: 2.04
  Datum: 2004-02-17
  Program: WinLog
 • Förbättringar av installationsprogrammet bl.a. med ikon på skrivbordet.
 • Ny hantering av realtidsklocka förbygger fel vid dygnsomslag orsakat av bugg i Windows. Noggrannheten på klockan utökad genom att ersätta WIndowsfunktioner med intern programkod.
 • Nya funktioner för V7 av Mitec SatelLite60 GSM-mätstation med förlängda tider för förmatning av mätgivare.
 • Nya valfunktioner (Min,max, låg, hög) under "Mätsystem, Konfiguration" av givare för hantering av mätvärden som ligger utanför mätområdet och för "under/overflow"-larm från mätstation och loggrar.
 • Fel (uppträdde endast vid vissa kombinationer av grafer) vid visning av momentanvärde vid markörsposition åtgärdat. Markören visar värdet av närmaste mätpunkt före markören (ej efter vilket det var i V2.02 - 2.03).
 • Maximalt antal staplar i stapeldiagram utökat från 1000 till 10 000 per diagram, värdet "upplösning" används även vid staplar.

   

  Version: 2.04
  Datum: 2004-02-17
  Program: WinSat

 • Förbättringar av installationsprogrammet bl.a. med ikon på skrivbordet.
 • Ny hantering av realtidsklocka förbygger fel vid dygnsomslag orsakat av bugg i Windows. Noggrannheten på klockan utökad genom att ersätta WIndowsfunktioner med intern programkod.
 • Nya funktioner för V7 av Mitec SatelLite60 GSM-mätstation med förlängda tider för förmatning av mätgivare.
 • Nya valfunktioner (Min,max, låg, hög) under "Mätsystem, Konfiguration" av givare för hantering av mätvärden som ligger utanför mätområdet och för "under/overflow"-larm från mätstation och loggrar.
 • Fel (uppträdde endast vid vissa kombinationer av grafer) vid visning av momentanvärde vid markörsposition åtgärdat. Markören visar värdet av närmaste mätpunkt före markören (ej efter vilket det var i V2.02 - 2.03).

   

  Version: 2.03
  Datum: 2003-11-29
  Program: Monitor

 • Nytt installationsprogram. Ökad hastighet vid automatisk export av mätdata samt förbättrat kö-system vid automatisk uppringning. Anpassning av INI-fil förbättrar anrop av BAT-filer vid export.

  Version: 2.03
  Datum: 2003-11-29
  Program: Monitor, WinLog

   

 • Korringering av fel i V2.02 vid integral på graf-objekt.

  Version: 2.03
  Datum: 2003-11-29
  Program: Monitor, WinLog, WinSat
 • Korringering av slumpmässigt fel i V1.92 till V2.02 vid insamling från Sat50-modeller 3072-3075.

  Version: 2.02
  Datum: 2003-11-12
  Program: Monitor (WinLog, WinSat när tillämpbart)
 • Ny programplattform för Mitec SatelLite60 GSM-loggersystem inlagd. Komplett nytt kommunikationsprotokoll, datalagring och presentation. Fjärrinställning av mätstationer samt inställning av SMS-larm.
 • Nya funktioner för utläsning av mätdata från Monitors databas till yttre programsystem samt fjärrstyrning av Monitor från andra system.
 • Ytterligare ett nytt dataformat för export av "EDI-fil".
 • 4-dubblad hastighet vid automatisk export av diagram.
 • Förbättrad hantering av automatisk anrop av .BAT-filer vid export. För Windows 2000/XP.
 • Exportfiler (".t-filer") har utökat tidsformat.
 • Förbättrade funktioner för tidsangivelse av automatisk insamling för anpassning till lågtaxeperioder i telefontrafik.
 • Fyra olika modemprofiler kan läggas in och väljas in vid "Mätsystem – Konfiguration".
 • Hastighetsövervakning av kommunikationsprotokoll övervakar långsamma förbindelser och ringer om.
 • Förbättrat kommunikationsprotokoll med AT40 ökar säkerhet vid användning av äldre loggrar.
 • Watchdogfunktion för triggning av yttre larmenhet ansluten till COM-port när driftstörningar av programmet uppstår.
 • Förtydligande av texter i loggfil.
 • Loggrapport förbättrad med sammanställning av felmeddelanden.
 • Förbättrad textfil rapport av logg, med flera nya meddelanden.
 • Effektivare och snabbare hantering av loggfil.
 • Nya inställningar i "Alternativ – Inställningar" för val av Server / Client.
 • Justerade standardinställningar för Sat60 familjen.
 • Utökning av formelspråket för beräkning av vinklar kan användas t.ex. vid presentation av vindriktning i meteorologi applikationer.
 • Större dialogrutor för diagramöppning och mätsystem konfiguration. Minst 600 x 800 dpi skärm krävs.
 • Förbättrad hantering av felaktiga mätdata vid export. Eliminerar "Min och max" –fel i rapport.

  Version: 2.0
  Datum: 2003-05-07
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Kompletta funktioner för kommunikation, inställning och övrig hantering av Mitecs produktplattform SatelLite60 (GSM-dataloggrar / larm /mätstationer).

  Version: 1.91
  Datum: 2002-04-26
  Program: Monitor, WinLog
  Drivrutiner för Alnor 8585 lufthastighets logger.

  Version: 1.90
  Datum: 2002-04-10
  Program: Monitor, WinLog
  Monitor och WinLog anpassade för ALNOR CompuFlow loggande temp/fukt/CO2 -instrument.

  Version: 1.89
  Datum: 2002-02-12
  Program: Monitor
  Nya villkor för automatisk upptäckt och byte av olika versioner av kommunikationsprotokoll med AT40-plattform.
  Ändringar i kommunikationsprotokoll för addresserbart korthållsmodem.
  Fel i kalender för uppringningstider åtgärdat.

  Version: 1.88
  Datum: 2001-12-05
  Program: Monitor
  Utökade funktioner i larmrapport.
  Funktioner för automatisk presentation av mätvärden på mobiltelefon och via e-post.
  Utökade kalenderfunktioner för automatisk insamling av mätdata.

  Version: 1.88
  Datum: 2001-12-05
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Utbyggd felkontroll vid lagring av mätdata för att förebygga felet "oväntat filslut".

  Version: 1.87
  Datum: 2001-06-26
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Ny dataloggertyp SatelLite-P inkluderad.

  Version: 1.86
  Datum: 2001-05-08
  Program: Monitor, WinLog
  Förbättrad felhantering vid avbrott i seriekommunikation.

  Version: 1.85
  Datum: 2001-04-05
  Program: Monitor
  Monitor: "Automatisk insamling av mätdata kan stängas av med kryssruta i Inställningsmenyn. Spärr av multipla serverprogram vilka delar databas är borttagen".

  Version: 1.85
  Datum: 2001-04-15
  Program: WinLog
  Winlog: "Spärr av multipla program som delar databas är borttagen".

  Version: 1.84
  Datum: 2001-03-13
  Program: Monitor
  Ny option - multiplia client-licenser.

  Version: 1.83
  Datum: 2001-02-14
  Program: Monitor, WinLog
  Fel vid hantering av objekt och diagram i Monitor och WinLog under Windows 95 rättat.

  Version: 1.82
  Datum: 2001-01-29
  Program: Monitor
  Fel i engelska versionen av Monitor vid konfiguration av mätsystem rättat.

  Version: 1.81
  Datum: 2001-01-25
  Program: Winsat
  Insamlingsfel i version 1.80 rättat.

  Version: 1.81
  Datum: 2001-01-25
  Program: Monitor, WinLog
  Otillåtna mätvärden kan sättas till 0 vid rapport till fil.

  Version: 1.80
  Datum: 2001-01-01
  Program: Monitor, WinLog
  Maximal tillåten baudrate 115200 bps.
  Nytt kommunikationsprotokoll ger ca 5 till 6 gånger högre överföringshastighet från mätstationer och dataloggrar.
  Ny kurvtyp: "Ackumulerad kurva".
  Långa beskrivningar av diagram och mätobjekt kan anges.
  Antal konstanter i ett objekt har ökats till 9. Antal informationstexter i ett objekt har ökats till 14.

  Formelspråk utökat med:
  OBJ.GIV:LST Senaste mätvärde inom tidsområdet (LAST)
  OBJ.GIV:C1 Givarkonstant #1
  OBJ.GIV:C2 Givarkonstant #2
  OBJ.GIV:C3 Givarkonstant #3
  OBJ.GIV:C4 Givarkonstant #4

  Version: 1.80
  Datum: 2001-01-01
  Program: Monitor
  Maximalt antal mätserier i Monitor är 2048.

  Version: 1.80
  Datum: 2001-01-01
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Ny tilldelning av färger vid generera diagram.

  Version: 1.80
  Datum: 2001-01-01
  Program: Monitor
  Rättningar i XY-diagram.
  Förbättrat larm till SMS och Minicall privat.
  E-post kan sändas vid larm.
  Larm via dialog och ljud noteras i larmrapport.
  Automatiskt export av diagram och data till Internet.
  Mätstationer och dataloggrar kan fjärrptogrammeras med option "Remote".
  Stöd för nätverk inlagt. Ny programoption "Reader".

  Version: 1.74
  Datum: 2000-02-04
  Program: Monitor, WinLog
  Fel "Felaktigt givardata" orsakat av mätsladdar med mycket tidigt tillverkningsår korrigerat.
  Fel "Floating point error" vid editering av mätdata korrigerat.

  Version: 1.73
  Datum: 2000-01-21
  Program: Monitor, WinLog
  Baudrate för AT40-familj är nu 9600 som default. Fel i import av tabellfunktioner korrigerade. Fel i Generera diagram (val av givare) korrigerad i engelsk version.

  Version: 1.72
  Datum: 1999-12-23
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Sat-50-TH/E samt -TK införda.

  Fel vid kontroll av probe med ID med nummer > 4095 ändrad. Pulsgivare kan ej användas på 1.70 samt 1.71.

  Version: 1.71
  Datum: 1999-12-10
  Program: Monitor
  Ny option för webbexport. Larm överförd till option. (Endast Monitor).

  Version: 1.71
  Datum: 1999-12-10
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Automatisk logger identifikation (Broadcast) vid kommunikation. Alarm aktiverar fönster från ikon-läge. Mer utrymme för konfigurationsdata till skrivare. Felaktighet vid statusvisning av stopptid i SatelLite ändrad.

  Version: 1.70
  Datum: 1999-11-04
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Nytt system för licensnummer. Programuppdatering via Internet införd.
  Nytt namnsystem på log-filer. Antal olika skrivare ökat från 12 till obegränsat antal. Nya sökfunktioner i Analysmenyn. Option "extern givardatabas" tillagd.

  Version: 1.64
  Datum: 1999-10-08
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Beräkning av tidsperiod i diagram ändrad (+ - 1 fel på sluttid eliminerad)

  Version: 1.63
  Datum: 1999-01-29
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Mer minnesutrymme för konfiguration av skrivare.

  Version: 1.62
  Datum: 1998-11-13
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Ny hantering av felmeddelande "Felaktigt mätdata"
  Förbättrad kommunikation anpassad för Windows NT. Ny hantering av stapeldiagram.

  Version: 1.61
  Datum: 1998-06-19
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Larmfunktioner införda. Larm lokalt och till SMS (Telia, Comviq, Europolitan).

  Version: 1.60
  Datum: 1998-02-17
  Program: Monitor, WinLog
  Registreringsintervall 10 sek och 10 min tillagt för AT40g version 1.70. "Kör Anteckningar" tillagt till Export.

  Version: 1.53
  Datum: 1998-02-03
  Program: Monitor, WinLog
  Fel vid editera/ta bort mätserie rättat.

  Version: 1.52
  Datum: 1998-01-26
  Program: Monitor, WinLog
  "Tidsmärke vid start av period" tillagt i rapport.
  Ändrat felmeddelande vid felaktigt objekt. "0 - 100% mätinstrument"-mall rättad.

  Version: 1.51
  Datum: 1997-11-21
  Program: Monitor, WinLog
  Trappstegskurva införd.
  Nya modifierare i formelspråk: OBJ.GIV:MHIGH, OBJ.GIV:MLOW, OBJ.GIV:MRANGE.
  Ändrad kommunikation med SatelLite (för GSM-telefon).
  Frågan "Spara ändringar?" för diagram ställs endast när diagrammet stängs.
  "Alternativ färg" är default aktiv. Datum/tid-inmatnig (t ex manuell skalning) förbättrad t ex "yyyymmdd".
  Storlek på alla "Drop down list" justerad.

  Version: 1.50
  Datum: 1997-10-06
  Program: Monitor, WinLog
  Nya funktioner för formler: HIGH(x;y), LOW(x;y), RANGE(x;y;z)
  Konstant-givare infört. Anges som "Objekt.CONST1".
  Val av osynliga kurvor i diagram infört.
  Rapport funktion införd.
  Graf-dialogruta ändrad (Dölj kommentar - kurva/stapel - Dölj i rapport).
  Ny diagrammall "0-100% Mätinstrument", Nytt utseende på mallar. Sat-U mäter nu A (ej mA).

  Version: 1.44
  Datum: 1997-10-02
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Ny beteckningar på givare till SatelLite -TH och -E.

  Version: 1.44
  Datum: 1997-10-02
  Program: Winsat
  Flera kanaler per logger i WinSat

  Version: 1.43
  Datum: 1997-08-29
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Diagrammallar för SatelLite ändrade

  Version: 1.42
  Datum: 1997-08-04
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Felkoder för SatelLitekommunikation ändrade (intern användning).

  Version: 1.41
  Datum: 1997-05-23
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Rättning av småfel.

  Version: 1.40
  Datum: 1997-05-03
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Tidsupplösning i databas ändrad från 1/1000 s till 1/1024 s.
  Hårdvaruversion 2 av SAT-E, SAT-TH, SAT-TV, SAT-T införd.

  Version: 1.34
  Datum: 1997-04-05
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Ändrad hantering av prefix i formelsråk.
  Ny loggertyp, SatelLite-E införd.

  Version: 1.33
  Datum: 1996-12-20
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Förbättrad kommunikation med SatelLite loggrar.
  Händelselogg raderas automatisk efter 1 år

  Version: 1.32
  Datum: 1996-10-28
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  "Färgkonvertering" infört i Alternativ/Inställningar.

  Version: 1.31
  Datum: 1996-10-02
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Ny hantering av färgpaletter

  Version: 1.30
  Datum: 1996-09-18
  Program: Monitor, WinLog, Winsat
  Första versionen av WinSat.
  SatelLite införd i Monitor och WinLog.
  Längre printer-strängar (pga nätverksskrivare mm) tillåts.
  Ny lagringsformat på diagram.
  Zoom med mus kan nu göras med mycket små rektanglar

  Version: 1.25
  Datum: 1996-03-12
  Program: Monitor
  Justering av kommunikationsprotokoll för NMT-modem.

  Version: 1.24
  Datum: 1995-11-27
  Program: Monitor, WinLog
  Ny modifierare "DER" (för derivata) i formelspråket.

  Version: 1.23
  Datum: 1995-09-20
  Program: Monitor, WinLog
  Optimering av kommunikationsprotokoll. Förbättrad hantering av skrivare.

  Version: 1.22
  Datum: 1995-06-27
  Program: Monitor, WinLog
  Optimering av kommunikationsprotokoll

  Version: 1.21
  Datum: 1995-05-10
  Program: Monitor, WinLog
  Stöder AT40g med V1.60 (manuell loggning).

  Version: 1.20
  Datum: 1995-03-07
  Program: Monitor, WinLog
  Dagens datum/tid som textfunktion (%D[CLOCK], %T[CLOCK]).
  Ny kurvtyp: Förskjuten kurva. Larm vid utskrift till ej påslagen skrivare.
  AT40: Batteri- och datum-kontroll. Nya funktioner SIGN( ) och SIGNZERO( ) i formelspråket.
  Beräkningsmallar införda i givarkonfiguration.

  Version: 1.20
  Datum: 1995-03-07
  Program: Monitor
  "On-Line"-mätning.

   

   
     
 
 

Mitec Instrument, Box 25, SE-661 21 Säffle, Sweden
Visit: Hantverkaregatan 4, 661 30 Säffle, Sweden
Phone: +46 533 689370, E-mail: info@mitec.se