» It-sensors login » Kundapplikationer » Mitecs analysprogram
     
 
» GSM/Fjärrmätning
» Dataloggrar
   » AT40g
      » Vad kan man mäta?
         » Industri
         » El/energi
         » Fastighetsdrift
         » Inneklimat
         » Värmepumpar
         » Generella
   » Kompaktloggrar
   » SatelLite60-PE/PE-G
» Mätgivare
» Analys
 

Du är här: Produkter/Tjänster / Dataloggrar / AT40g / Vad kan man mäta?

Alla mätgivare och signaler kan anslutas

En unik egenskap hos AT40g är dess flexibilitet och möjligheter att ansluta yttre signaler och mätgivare av varierande art.
Signalingångarna är helt universella vilket innebär att samtliga åtta mätkanaler kan användas till praktiskt taget vilken signal som helst. I vilken kombination som helst. AT40g upptäcker vilken givare som används och anpassar sig automatiskt.
Grundtyper är analoga signaler från mätgivare och instrument, pulser från t.ex. flödes- och energimätare, statussignaler (on/off) samt tidmätning.

Mitec SmartCable™

Mitec SmartCable används för att ansluta signaler och givare till AT40g. SmartCable instruerar AT40g att skalera insignalen och behandla informationen med dess riktiga storhet och enhet på valfritt språk.
Inga yttre "omvandlingsboxar" behövs och man behöver inte komma ihåg olika skalfaktorer. Anslut sladden till en ingång och installationen är klar!
Ca. 700 olika givare, signaler och instrument kan anslutas idag, och sortimentet växer hela tiden.
SmartCables kan även användas på Mitec AT40- och AT31-loggrar.

Mätningar med AT40g

Mätgivare för nedanstående storheter kan anslutas direkt till AT40.

Brygg-givare O2
Buller Oximeter
CH pH
CO2 Pulser
Daggpunkt Pyranometer
Dammkonc. Regnmätare
Drifttid Resistans
Effekt Rotorposition
Effektfaktor Spänning AC / DC
Elektriska fält Status
Elmätare Ström AC / DC
Flöde Strömtång
Frekvens Temperatur
Fukt Temperatur Pt100
H2S Temperatur Pt1000
Hastighet Temperatur Termi.
Hg Termoelement J
Konduktivitet Termoelement K
Kraft Termoelement T
Ljus Termoelement N
Läge Termoelement S
Magnetisk flödestäthet UV-ljus
Massa Varvtal
NH3 Vinkel
NO2 Volym

 

 
     
 
 

Mitec Instrument, Box 25, 661 21 Säffle
Besök. och leveransadress: Hantverkaregatan 4,
661 30 Säffle
Telefon: 0533 689370, E-post: info@mitec.se