» Telematik
   » Grundvatten
   » Dammövervakning
   » pH/konduktivitet
   » Vind-/väderstation
   » Småskalig vattenkraft
   » Maskinövervakning
 

Du дr hдr: Applikationer / Telematik / Grundvatten

Trådlös övervakning av grundvattennivåer

Trådlös övervakning av grundvattennivåer

Mätning av grundvattennivåer

Mitecs mätstationer installeras vid mätpunkten antingen ovanför marken eller nere i brunnen. Med Mitecs patenterade metod kan hela mätutrustningen inklusive batterier placeras inuti borrade brunnar med diameter 4” eller mer. För nivåmätningen används dränkbara tryckgivare som automatiskt kompenserar för variationer i barometertrycket. Flera givare kan användas till varje mätstation. Hela utrustningen strömförsörjs från vanliga stavbatterier med livslängd upp till ett halvt år.

Internet eller egen mätserver

Mätdata överförs till mätserver via GSM-nätet för presentation på Internet på www.it-sensors.com. Du får då grafik och statistik direkt i Internet Explorer. Med denna tjänst sköter Mitec drift och underhåll av systemet till en låg fast kostnad.
Du kan också ha en egen mätserver installerad på det lokala nätverket. Servern sköter då all trafik och levererar mätvärden till er egen databas för vidare export till styr- och övervakningssystem. Mätservern kan även vara helt fristående eftersom den har egna inbyggda grafik- och statistikfunktioner.

Larm med SMS

Mätstationerna har SMS-funktioner och vid kritiska nivåer överförs larm direkt till en eller flera mobiltelefoner. När du vill kan du också begära mätvärden till telefonen.

 

  Trådlös övervakning av grundvattennivåer

Kundcase
Svensk Kärnbränsle-
hantering


Produktinformation
Mitec Mätstation
Nivågivare
Miljödeklaration - Mitec Mätstation

     
 
 
Mitec Instrument AB
Örngatan 6
654 65 Karlstad
Besök/leverans: Hantverkaregatan 4, 661 30 Säffle
Besök/leverans: Välsviksleden 208, 656 39 Karlstad
Telefon: 070-624 08 80
E-post: info@mitec.se