» GSM/Fjärrmätning
» Industriell Automation
» Dataloggrar
» Mätgivare
   » Tryck
   » Nivå
   » Flöde
   » pH/Konduktivitet
   » Temperatur
   » Fukt
   » Meteorologi
   » Elkraft
   » Övriga
» Analys
 

Du дr hдr: Produkter/Tjänster / Mätgivare / Flöde

Givare för flöde

Några av de vanligaste flödesgivarna på marknaden finns i Mitecs sortiment. De allra flesta som har en signalutgång kan anslutas till Mitecs portabla- och GSM-loggrar.

Flödesmätning

På marknaden finns ett stort antal produkter för mätning av gas och vätskeflöden. De vanligaste typerna finns i Mitecs sortiment.

Vattenflöde

Billigast och enklast mäts vattenflöde med mekaniska mätare. Mitec tillhandahåller kall och varmvattensmätare ur Pollux breda program. De flesta mätarna har pulsutgång och ansluts direkt till Mitecs dataloggrar för registrering av flöde och volym.

Luftflöde

Luftflöde i intervallet 0,5 till 20m/s kan mätas med termoanemometer eller med differenstrycksgivare i kombination med strypfläns. Givarna har utgång för anslutning till Mitecs dataloggrar.

Ultraljudsmätare

För tillfälliga flödesmätningar under kortare tid används med fördel ultraljudsmätare. Dessa monteras utanpå rörledningen och inget ingrepp i systemet krävs. Instrumenten visar flöde och har utgångar för registrering med Mitecs dataloggrar.

Regnmätare

För mätning av regn och mycket låga flöden i öppna system används sk. tipping bucket mätare. Mätarna ansluts till Mitecs dataloggrar där flöde och volym lagras.

 
 

     
 
 
Mitec Instrument AB
Örngatan 6
654 65 Karlstad
Besök/leverans: Hantverkaregatan 4, 661 30 Säffle
Besök/leverans: Välsviksleden 208, 656 39 Karlstad
Telefon: 070-624 08 80
E-post: info@mitec.se