» GSM/Fjärrmätning
» Industriell Automation
» Dataloggrar
» Mätgivare
   » Tryck
   » Nivå
   » Flöde
   » pH/Konduktivitet
   » Temperatur
   » Fukt
   » Meteorologi
   » Elkraft
   » Övriga
» Analys
 

Du дr hдr: Produkter/Tjänster / Mätgivare / Temperatur

Givare för temperatur

Temperatur - vår vanligaste mätning

Den fysikaliska parameter som kanske mest påverkar vår miljö och oss människor, är temperaturen. Följaktligen mäts den också allra mest av alla fysikaliska parametrar och mätapplikationerna är de mest skiftande. Vi mäter på material i dess tre aggregationstillstånd - fast, flytande och gasform. För detta krävs mätutrustning med rätt utformning, noggrannhet och tillförlitlighet som fungerar i dessa olika miljöer.

Mitec tillhandahåller de flesta typer av givare för temperatur, nedan beskrivs kort några av de vanligaste. Givarna finns i en mängd olika varianter och kan mot pristillägg levereras med kalibreringscertifikat från ackrediterad mätplats.

Termoelement

Termoelement finns i olika utföranden för olika applikationer. Typ K (chromel-Alumel) är den vanligaste men även typ J, T, S och N tillhandahålls. Givare finns som tråd i glasfiber eller PVC samt mantlade med isolation. Mantel termoelement finns i diametrar från 0,15 mm till 3 mm. Givarna finns även i specialutförande för mätningar på ytor och rör, även komponenter som kontaktdon tillhandahålls. Mätområde är ca. -100 till 1800°C.

Termistorgivare

Termistor är en välbeprövad och mycket noggrann givartyp som passar bäst för olika typer av klimatmätningar. Givarna har i relation till sina prestanda ett lågt pris. Mätområdet är ca -40 till 120°C och noggrannhet inklusive mätinstrument ca +- 0,3°C. Givarna finns i olika utföranden för mätningar i luft, vatten och för anliggning. Givarna ansluts direkt till SatelLite60, Mitec RMS och Mitec Datalogger AT40g och AT31.

Pt100

Den allra vanligaste temperaturgivaren i industri torde vara Pt100. Denna finns i olika utföranden för mätningar i gaser och vätskor. Normala noggrannhetsklasser är 1/3 DIN och klass B.

Mätomvandlare / förstärkare

Termoelement och Pt100 kan anslutas direkt till Mitec RMS mätstationer när avståndet till mätpunkten är litet och galvanisk isolation inte behövs. För längre avstånd och i miljöer där störningar från omgivande utrustning kan befaras rekommenderas mätomvandlare (transmitter). Dessa har i de flesta fall en utsignal på 4-20mA och finns i olika utföranden för installation vid mätpunkten eller vid mätstationen.

Tillbehör temperaturgivare

Mitec tillhandahåller även montagetillbehör som strålskydd, dykrör mm.

Läs mer

Temperaturmätningar
 
 

     
 
 
Mitec Instrument AB
Örngatan 6
654 65 Karlstad
Besök/leverans: Hantverkaregatan 4, 661 30 Säffle
Besök/leverans: Välsviksleden 208, 656 39 Karlstad
Telefon: 070-624 08 80
E-post: info@mitec.se