» GSM/Fjärrmätning
» Industriell Automation
» Dataloggrar
» Mätgivare
   » Tryck
   » Nivå
   » Flöde
   » pH/Konduktivitet
   » Temperatur
   » Fukt
   » Meteorologi
   » Elkraft
   » Övriga
» Analys
 

Du дr hдr: Produkter/Tjänster / Mätgivare / pH/Konduktivitet

Givare för pH och konduktivitet

pH, vilken anger ”surhetsgrad” i vattenlösningar, är en mycket viktig parameter vid alla miljöövervakningar (pH är mängden vätejoner i vattnet, ju flera desto surare). På marknaden finns en stor mängd pH-utrustning varav de flesta är avsedda för fast installation i processmiljöer.
 
Vi har begränsat urvalet till mekaniskt tåliga och välbeprövade elektroder i kombination med armaturer av känt fabrikat. Även redoxpotential kan presenteras.

Konduktivitet anger ett materials förmåga att leda elektrisk ström och enheten är Siemens (S). Konduktivitet är inversen av resistans (ohm=1/S). I praktiskt bruk anges konduktivitet per längdenhet. Mätområdet för rent vatten är ca 0,1 till 10 mS/cm. Givare finns med olika mätområden från 0-0,1 till 0-200 mS/cm.

pH-givare med inbyggd transmitter

På marknaden finns nu en robust och fältmässigt kombinerad dränkbar pH-givare och transmitter med 4-20 mA utgång. Fördelarna med denna är att givare och förstärkare är sammanbyggd till en enhet och att den är tvåtrådsmatad och batterimatas. Avstånd mellan mätstation och givare kan därmed vara stort upp till flera 100 m. Kalibrering kan enkelt utföras i fält med en ny metod utan verktyg eller instrument.

pH-givare med separat förstärkare och armatur

Den vanligaste typen av givare har separat förstärkare och givare, ofta kombinerad med neddoppningsarmatur. Förstärkaren installeras i Mitecs mätstation och den används förutom för omvandling av givarens signal även för kalibrering. Armaturer med fästanordningar finns i olika längder och material för installation i öppna system, bassänger och tankar.

Konduktivitetsgivare

Många mätgivare av olika typer finns på marknaden. För rena vätskor kan kontaktgivare användas vilket i princip är två metallelektroder monterade i en isolerad hållare med en definierad storlek och ett avstånd, vilket specificeras med en ”cellkonstant”. Konduktivitetsgivare med kontaktelektrod levereras monterad på neddoppningsarmatur för montage i öppet system. Även konduktivitetsgivare har separat förstärkare.

 
   

     
 
 
Mitec Instrument AB
Örngatan 6
654 65 Karlstad
Besök/leverans: Hantverkaregatan 4, 661 30 Säffle
Besök/leverans: Välsviksleden 208, 656 39 Karlstad
Telefon: 070-624 08 80
E-post: info@mitec.se