» GSM/Fjärrmätning
» Industriell Automation
» Dataloggrar
» Mätgivare
   » Tryck
   » Nivå
   » Flöde
   » pH/Konduktivitet
   » Temperatur
   » Fukt
   » Meteorologi
   » Elkraft
   » Övriga
» Analys
 

Du дr hдr: Produkter/Tjänster / Mätgivare / Nivå

Givare för nivå

Nivå är vid sidan av temperatur och tryck en mycket vanlig mätning i alla sammanhang.

Nivå kan mätas med olika typer av givare beroende på applikationen, den kanske vanligaste nivågivaren är en tryckgivare nedsänkt i mediet eller monterad i botten av kärlet.

Grund- och ytvatten

I dessa applikationer används mer eller mindre uteslutande nedsänkningsbara tryckgivare. Dessa mäter absolut eller relativt tryck i vattnet och efter omräkning presenteras ofta nivån i meter över havet. Grundvattenmätningar utförs vanligen i grundvattenrör och brunnar ofta med liten diameter varför givarens dimensioner är viktiga. Likaså är det av betydelse att anslutningskablar är anpassade till mätdjupet.
Ytvatten nivåer mäts i allmänhet på mindre djup men större krav ställs på mekanisk stabilitet och tålighet mot mekanisk påverkan och frysning. Vi levererar givare från marknadens ledande leverantörer och kan alltid välja den för ändamålet bästa lösningen.

Nivåer i cisterner

Även i tankar och cisterner kan nedsänkningbara eller botten-monterade tryckgivare användas. Dock kan mediets egenskaper kräva andra typer av givare som ultraljud, radar eller kapacitiva givare. Vi samarbetar med olika leverantörer och kan även ombesörja installation och uppstart av systemet.
 

 
     
 
 
Mitec Instrument AB
Örngatan 6
654 65 Karlstad
Besök/leverans: Hantverkaregatan 4, 661 30 Säffle
Besök/leverans: Välsviksleden 208, 656 39 Karlstad
Telefon: 070-624 08 80
E-post: info@mitec.se