» It-sensors login » Kundapplikationer » Mitecs analysprogram
     
 
» GSM/Fjärrmätning
» Dataloggrar
» Mätgivare
   » Tryck
   » Nivå
   » Flöde
   » pH/Konduktivitet
   » Temperatur
   » Fukt
   » Meteorologi
   » Elkraft
   » Övriga
» Analys
 

Du är här: Produkter/Tjänster / Mätgivare / Elkraft

Givare för elkraft

Mitec tillhandahåller ett program av produkter för mätningar i samband med kartläggning av el- och energiförbrukning i bostäder, lokaler och industrier.

Växelström

Strömtången är den mest användbara givaren för elmätningar. Ofta kan effekt och energi mätas med bara en strömtång. De flesta tänger på marknaden kan anslutas med bara en sladd. Olika utföranden med mätområden från 1 till 1500 A finns. Vid spänningsmätning används en omvandlare, för säkerhetens skull.

Växelspänning

För mätningar av växelspänning erfordras en galvaniskt isolerad signalomvandlare vilken ansluts till elnätet. Mätområden upp till 600 V AC levereras.

Effekt / energi

Eleffekt mäts med elektronisk elmätare vars pulsutgång ansluts till en Mitec mätstation eller datalogger. På elektromekaniska elmätare monteras ett optiskt öga som räknar skivans varv. Den loggade effekten kan sedan omräknas till energi och resultatet presenteras grafiskt.

Magnetfält

Magnetiska och elektriska fält uppmärksammas som en arbetsmiljöfaktor. Mitec levererar instrument vilka kan anslutas till våra loggrar för kontinuerlig loggning och grafisk presentation.

Läs mer

Elmätningar
 
 
     
 
 

Mitec Instrument, Box 25, 661 21 Säffle
Besök. och leveransadress: Hantverkaregatan 4,
661 30 Säffle
Telefon: 0533 689370, E-post: info@mitec.se